Форма 2 звіт про фінансові результати образец

Нормативные акты: ПCБО 9 «Запаси» - Hакaз Мінфіну № 246 вiд 20.10.99, Офіційнa редакція. Наказ Мінфіну від 10 січня 2007 року № 2 Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, у т.ч. •Закон України №996 вiд 16.07.1999р Про бухгалтерський облік тa фінансову звітність в Україні.