Електронний журнал успішності учнів

Збірник укладено за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. ОБ'ЄМ РЕКЛАМНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 2018 ТА ПРОГНОЗ ОБ'ЄМІВ РИНКУ 2019. ЕКСПЕРТНА. Митрофанов І. І. Кримінально-правова наука: чи є необхідність подальшого розвитку? ГУМБОЛЬДТ ВІЛЬГЕЛЬМ (1767-1835) був першим серед лінгвістів, який свідомо поклав в основу своєї.

Links to Important Stuff

Links